EINDHOVEN, VELDHOVEN, GELDROP & MIERLO

Nieuwe regels kamerverhuur en woningsplitsing

Geplaatst: 15 mei 2020

Eindhoven scherpt de spelregels aan voor het verhuren van kamers en het splitsen van woningen. Met de nieuwe beleidsregels, die per 15 mei 2020 ingaan, wil de gemeente een betere spreiding van kamerverhuurpanden en gesplitste woningen bevorderen en illegale verhuur tegengaan.

"We willen in Eindhoven voldoende gevarieerde woonruimte bieden voor alle doelgroepen”, vertelt wethouder Yasin Torunoglu (Wonen en wijken). “Tegelijk willen we het leefklimaat op peil houden en waar mogelijk verbeteren. We zien in Eindhoven al jaren een toename van kleine en eenpersoonshuishoudens. Verspreid over de hele stad moeten dan ook meer kamers en woningen komen voor die doelgroep. Maar we willen ook waken voor wildgroei. Het nieuwe beleid biedt daarom meer mogelijkheden om illegale verhuur tegen te gaan.”

Huidige verhuurders en eigenaren van gesplitste woningen zonder vergunning krijgen een jaar de tijd om alsnog een vergunning aan te vragen. Een daarvoor ingestelde leefbaarheidscommissie toetst per aanvraag wat de kamerverhuur of woningsplitsing voor de leefbaarheid betekent.

Evenwicht en leefbaarheid
Om het evenwicht tussen verschillende woonvormen en de leefbaarheid te waarborgen, wijst Eindhoven twee nieuwe buurten aan waar geen extra kamerverhuur en woningsplitsing wordt toegestaan. Hiermee geldt nu voor zes buurten dat ze ‘op slot’ zitten: Woensel-West, Limbeek-Noord & -Zuid, Bennekel-Oost, Doornakkers-Oost & -West, Hemelrijken en Gildebuurt. De gemeente meent dat de leefbaarheid in deze gebieden al teveel onder druk staat.

30 meterregel
Om een betere spreiding van kamerverhuur en gesplitste woningen te realiseren, is een 30 meterregel in het leven geroepen die geldt in de hele stad, met uitzondering van het centrum. De 30 meterregel is een objectief criterium dat is toegevoegd aan de nieuwe beleidsregels. De regel houdt in: dat nieuwe kamerverhuur en woningsplitsing niet mogelijk is als de woning -waarvoor een vergunning wordt aangevraagd- valt binnen een cirkel met een straal van 30 meter, gemeten vanuit het middelpunt van een bestaand kamerverhuurpand of een al gesplitste woning. Bij het aanvragen van een vergunning kan de gemeente direct aangeven of de woning waarvoor de vergunning wordt aangevraagd binnen zo’n 30 metercirkel staat. Ook hier geldt een overgangsregeling van een jaar. Doordat de regel nieuw is, kan het voorkomen dat er meerdere bestaande kamerverhuurpanden of gesplitste woningen binnen een straal van 30 meter van elkaar liggen. Hierbij kan het gaan om panden waarbij alle vergunningen op orde zijn, maar ook om panden waar vergunningen ontbreken. Voor bestaande panden die nog een vergunning nodig hebben geldt de nieuwe 30 meterregel niet als de aanvraag in het overgangsjaar wordt ingediend.

Samenspraak
De nieuwe beleidsregels zijn in samenspraak met vertegenwoordigers van huurders, verhuurders en bewoners gemaakt. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in het platform kamerverhuur en woningsplitsing. Dit platform blijft bestaan in de rol van aanspreekpunt voor de gemeente. De gemeente blijft, samen met alle belanghebbenden, de consequenties van het nieuwe beleid voor de beschikbaarheid van voldoende kleinere woonruimtes zorgvuldig volgen.

Overgangsjaar
De komende periode brengt de gemeente alle bij haar bekende verhuurders op de hoogte van de nieuwe beleidsregels. De gemeente informeert hen ook over de te ondernemen stappen als er een vergunning nodig is. Ook op de gemeentelijke website worden alle maatregelen gepubliceerd.


Elke maand als eerste de krant in je inbox?
<< MAILCHIMP FORM? >>

Krant online lezen?
Volg ons
Adverteren?
Bel naar 040-8431216 voor meer informatie