EINDHOVEN, VELDHOVEN, GELDROP, BEST,
MIERLO & SON EN BREUGEL

Gebruikersvoorwaarden

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
Alle informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld, dagelijks wijzigen artikelen.
Bezoekers van onze website mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website.Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website is verkregen.Elke maand als eerste de krant in je inbox?
<< MAILCHIMP FORM? >>

Krant online lezen?
Volg ons
Adverteren?
Bel naar 040-8431216 voor meer informatie