EINDHOVEN, VELDHOVEN, GELDROP, BEST,
MIERLO & SON EN BREUGEL

Privacystatement

PRIVACY STATEMENT MEDIA ADVIES EINDHOVEN

Inleiding

Media Advies Eindhoven neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@mediaadvieseindhoven.nl.

Wie is Media Advies Eindhoven?

Media Advies Eindhoven is de vennootschap onder firma Media Advies Eindhoven, kantoorhoudende te (5622 AK) EINDHOVEN aan Egelstraat 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17216771.

Media Advies Eindhoven is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Media Advies Eindhoven de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Media Advies Eindhoven jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Media Advies Eindhoven persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Media Advies Eindhoven voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Media Advies Eindhoven worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Bewaartermijn:

Marketing

Doeleinde: Gegevens:

Financiële administratie
Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Wettelijke verplichting
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Facturatie
NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Klantnummer Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Direct marketing Naam, E-mailadres

Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens: Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens: Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Website

Doeleinde: Gegevens: Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Gerechtvaardigd belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Nieuwsbrief
Naam, E-mailadres
Gerechtvaardigd belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Social media marketing Naam, E-mailadres Gerechtvaardigd belang Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website analytics Surfgedrag, Locatie Gerechtvaardigd belang Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Gegevens: Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Cameratoezicht
Bewakingsvideo
Gerechtvaardigd belang
Enige manier om doeleinde te bereiken
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Media Advies Eindhoven heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Media Advies Eindhoven over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding

van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Media Advies Eindhoven. Je kunt verzoeken dat Media Advies Eindhoven je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Media Advies Eindhoven te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Media Advies Eindhoven of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Media Advies Eindhoven te verkrijgen. Media Advies Eindhoven zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Media Advies Eindhoven je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Media Advies Eindhoven

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@mediaadvieseindhoven.nl. Media Advies Eindhoven zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Media Advies Eindhoven een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Media Advies Eindhoven je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Media Advies Eindhoven verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Media Advies Eindhoven je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naarinfo@mediaadvieseindhoven.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Media Advies Eindhoven jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naarinfo@mediaadvieseindhoven.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit deAutoriteit Persoonsgegevens.


Elke maand als eerste de krant in je inbox?
<< MAILCHIMP FORM? >>

Krant online lezen?
Volg ons
Adverteren?
Bel naar 040-8431216 voor meer informatie