EINDHOVEN, VELDHOVEN, GELDROP, BEST,
MIERLO & SON EN BREUGEL

La Bonne Espérance viert het 150-jarig bestaan

Geplaatst: 7 sep. 2021

Ondanks corona kon het Koninklijk Mannenkoor La Bonne Espérance afgelopen zondag, 5 september, toch zijn 150-jarig bestaansfeest vieren. Natuurlijk wel met de nodige beperkingen: zo kon bijvoorbeeld de kerkdienst in de Joriskerk, waarmee deze feestelijke dag werd ingeluid, niet opgeluisterd worden met de gezangen uit de Mis van Rheinberger. 1,5 meter is namelijk niet te realiseren. Ook het concert, met gastoptredens, in de Kiosk kon niet doorgaan omdat die kiosk vanwege corona nog niet beschikbaar is. Dat wordt te zijner tijd beslist nog ingehaald! Maar wat in het Parktheater op het programma stond, kon in ieder geval wel, soms in aangepaste vorm, doorgang vinden. Nadat klokslag 13.30 uur de burgemeester van Eindhoven, de heer Jorritsma bij binnenkomst met applaus begroet werd, was het woord aan de voorzitter van La Bonne Espérance, de heer Gerard Gilissen, die alle aanwezigen in de grote Foyer welkom heette en een kort overzicht gaf van de geschiedenis van La Bonne Espérance, vanaf de oprichting van het koor in café De Tempel in Vlokhoven op 5 september 1871. Een tijd, waarin de katholieke bevolking de armoede door hard werken moest zien te overwinnen en waarin vertier gezocht werd in zang en toneelspel. Ook refereerde hij aan de grote kwaliteit en rijke inhoud, waaruit het koor putte onder invloed van de verschillende dirigenten van de Goor. Er was alle reden, vond hij, om als koor trots te zijn, ook vanwege de culturele en sociale bijdrage die het koor levert aan de ontwikkeling van de stad Eindhoven. Dat werd ook nog eens fraai tot uitdrukking gebracht in het lied "Brabantse Stad", dat later op de middag ten gehore werd gebracht. De voorzitter besloot zijn toespraak met de hoop, dat La Bonne Espérance een koor zal zijn, dat de mensen blijft boeien. Hierna was het woord aan de Commissaris van de Koning en tevens Beschermvrouwe van La Bonne Espérance, mevrouw Adema, die in verband met verhindering op deze dag in een tevoren opgenomen toespraak via het scherm het koor van harte feliciteerde met het Jubileum. Maar helaas liet de techniek ons nu even in de steek. Om de tijd van herstel te overbruggen werd alvast het lied "Brabantse Stad " ten gehore gebracht. Dit lied, op 15-jarige leeftijd gecomponeerd door de nu 16-jarige Thomas Prechal en op tekst gedicht door koorlid Michel Besnard, beleefde hiermee zijn wereldpremière. In verband met corona kon het lied niet door het voltallige koor gezongen worden, maar door slechts 16 zangers, 4 per partij. Desondanks klonk het, na enige aarzeling aan het begin, als een klok! De zangers werden hierbij begeleid door vaste Labonne-pianiste Marjan Fey en door Thomas Prechal zelf op cello. Laatstgenoemde won overigens in 2021 het Prinses Christina Klassiek Concours en vond het musiceren samen met dit koor, dat " zo uit het hart" zingt een heel speciale ervaring. Hierna was het tijd voor de speech van de Commissaris van de Koning, mevrouw Adema, die hoopte haar afwezigheid nog te zijner tijd goed te maken. Volgens haar wees de naam van het koor al op iets belangrijks: vol goede verwachtingen, vriendschap en goede onderlinge verhoudingen. Immers zingen brengt mensen bij elkaar, zowel de zangers als de toehoorders. Zij wenste het koor veel passie toe voor de toekomst. Vervolgens was het de beurt aan de heer Jorritsma, burgemeester van de Stad Eindhoven en tevens Erevoorzitter van la Bonne Espérance, om zijn welgemeende gelukswensen over te brengen. Hij toonde groot respect voor het historisch perspectief, dat de voorzitter in diens speech schilderde en wees op het door corona zo lastige afgelopen jaar, waarin het moeilijk was om de groep bij elkaar te houden, maar er is hoop: "Espérance! Het koor zal verder gaan, en is net als riet, dat in de storm naar alle kanten buigt en toch niet breekt. Daarom: een groot applaus voor het bestuur”. Naar aanleiding van het lied " Brabantse Stad" merkte hij op, dat een stad alleen een echte stad is dankzij cultureel erfgoed zoals dit koor: men mag als koor en als erevoorzitter met recht trots zijn! Tot slot sprak hij de hoop uit, dat zijn opvolger te zijner tijd het 175-jarig bestaan van La Bonne Espérance mag meemaken. Hierna kon de erevoorzitter overgaan tot de installatie van enkele leden van het koor tot erelid, welke eer te beurt viel aan Karel Nouwen, Jan van Minderhout en Louis van der Weerden wegens hun grote verdiensten voor het koor. Na alle hartverwarmende toespraken was het moment daar, waarop het rijk geïllustreerde jubileumboek aangeboden kon worden. Koorlid Wim Claasen gaf enige uitleg over de highlights, zoals de fles met stichtingsoorkonde, die ergens in Vlokhoven begraven werd, men wist niet meer waar, maar, naar het schijnt, toch weer gevonden werd en op het Centraal Station overhandigd werd, waarbij het niet helemaal duidelijk was, of het de originele fles was.... Of een ander highlight: het predicaat "Koninklijk", dat in 1953 verkregen werd. En dat er vroeger nog een echte vaandeldrager aan het koor verbonden was. Er volgde nu een muzikaal intermezzo, waarin dirigent Math Dirks onder begeleiding van pianist Toon Konings enkele liedjes van Toon Hermans ten gehore bracht, waaronder "24 Rozen", dat natuurlijk enthousiast meegezongen werd door de aanwezigen. Hierna werd er afscheid genomen van de burgemeester en was er een korte pauze. Na de pauze vond de onthulling van het nieuwe logo van het koor plaats, dat door de studenten Isabelle, Joshua en Joris, van het Sint Lucas, Vakschool voor creatief talent, was ontworpen. Hierna werd het La Bonne Lichtornament gepresenteerd door middel van een filmpje met betrekking tot de onthulling afgelopen zaterdag bij het Parktheater. Het ornament zal geschonken worden aan de "Eindhovense Lichtjesroute". Pianiste Marjan Fey speelde vervolgens een recital op de piano, waarna de voorzitter, de heer Gilissen, over kon gaan tot de huldiging van enkele leden in verband met hun lidmaatschapsjubileum: Jeroen Verschuuren, 50 jaar lid, Lambert Mersel. 40 jaar lid, Jos Ossevoort, Hans en Eugène Notten, 25 jaar lid en Ruud de Graaf, Martien Slaats en Willie van Steen, allen 12,5 jaar lid. Onder het zingen van 'Ein Prost mit harmonischem Klange" en een glas bubbles in de hand werd het officiële programma afgesloten. Maar alle aanwezigen konden hierna nog enige tijd met een hapje en een drankje nagenieten van deze zeer geslaagde jubileumviering en bij vertrek was daar als verrassing een linnen draagtas met daarin het jubileumboek en bovendien voor de leden ook nog een jubileummok, versierd met een illustratie "La Bonne, wereldberoemd in Eindhoven", eveneens ontworpen door een studente van Sint Lucas in ontvangst nemen.


Elke maand als eerste de krant in je inbox?
<< MAILCHIMP FORM? >>

Krant online lezen?
Volg ons
Adverteren?
Bel naar 040-8431216 voor meer informatie