EINDHOVEN, VELDHOVEN, GELDROP, BEST,
MIERLO & SON EN BREUGEL

Kansrijke Start voor alle Eindhovense kinderen

Geplaatst: 8 jun. 2021

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen - zowel fysiek als mentaal - op latere leeftijd. Veertien procent van de kinderen heeft een valse start bij de geboorte. Als je (aanstaande) ouders al vroegtijdig de juiste ondersteuning kunt geven, dan kun je veel problemen voorkomen en alle kinderen een zo goed mogelijke start bieden. Dat is de gedachte achter het landelijke actieprogramma Kansrijke Start van het ministerie van VWS. Eindhoven krijgt in dat kader 162.000 euro van het ministerie. GGD Brabant-Zuidoost gaat het programma in Eindhoven leiden.

Valse start
De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van problemen op latere leeftijd. Er zijn vele manieren waarop de gezondheid van een kind - ook al voor de geboorte - negatief kan worden beïnvloed. Als bijvoorbeeld een vrouw tijdens de zwangerschap veel stress ervaart, een ongezonde leefstijl heeft of depressief is, begint een baby al met een achterstand. Het moet daarna vaak de rest van zijn/haar leven knokken om deze achterstand te verminderen.

Gelukkig groeien de meeste kinderen gezond op, maar 14 procent van de kinderen in Nederland - en ook in Eindhoven - begint met een valse start. Daardoor kampen zij later vaker met groei- en (psychische) ontwikkelingsproblemen, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht en komen zij veel vaker in aanraking met jeugdhulp. “Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen”, vertelt wethouder Renate Richters.

Verbinden medische en sociale zorg
Eind vorig jaar startte de GGD al met het vormen van een brede coalitie van partijen die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning van ouders en kinderen in de eerste 1000 dagen. “We gaan de ketensamenwerking verbeteren en medische en sociale organisaties met elkaar verbinden, zodat we gezamenlijk meer Eindhovense kinderen een kansrijke start kunnen geven”, aldus Monique Lier, projectleider Kansrijke Start van GGD Brabant-Zuidoost.

De partijen die op dit moment samen de coalitie Kansrijke Start vormen, zijn: verloskundige praktijken, de POP-poli van het Catharina Ziekenhuis, GGzE afdeling jeugd, een pedagoog, een orthopedagoog, kraamzorgorganisatie, Lumens (JeM voor tienermoeders), WIJeindhoven, Baby Extra, Humanitas en de GGD-jeugdgezondheidszorg.

Naast samenwerken en de ketenaanpak versterken hebben zij drie speerpunten voor de komende jaren: 
- Eerder signaleren en ondersteunen van zwangeren en moeders met depressieve klachten.
- Verbreden van het sociale netwerk van (aanstaande) ouders.
- Eerder signaleren en ondersteunen van (aanstaande) ouders in armoede.  

Ouders worden zorgvuldig betrokken bij het uitwerken van deze speerpunten.

Structurele verbetering
De subsidie van het Rijk is voor de jaren 2021 en 2022. Het doel is dat de verbeterde ketenaanpak en ontwikkelde activiteiten daarna structureel verankerd zijn in het beleid en de werkwijze van alle partnerorganisaties.


Elke maand als eerste de krant in je inbox?
<< MAILCHIMP FORM? >>

Krant online lezen?
Volg ons
Adverteren?
Bel naar 040-8431216 voor meer informatie