EINDHOVEN, VELDHOVEN, GELDROP,
MIERLO & SON EN BREUGEL

Eindhovense MO-aanbieders werken samen in persoonlijke en activerende ondersteuning

Geplaatst: 29 jun. 2020

Springplank 040 hoofdaannemer Maatschappelijke Opvang per januari 2021

Gemeente Eindhoven (als centrumgemeente voor 15 gemeenten in de regio*) en zorgaanbieder Springplank 040 hebben vandaag op het stadhuis van Eindhoven een overeenkomst getekend voor de dak- en thuislozen opvang per 1 januari 2021. De overeenkomst loopt af op 31-12-2025 en betreft 9,5 miljoen euro per jaar voor de basisvoorziening en de maatwerkvoorziening Maatschappelijke opvang.

Springplank 040 zal vanaf 1 januari als hoofdaannemer samen met Ervaring die Staat, Neos en het Leger des Heils zorgdragen voor de Maatschappelijke opvang. Daarna wordt 24-uursopvang ingezet om zo spoedig mogelijk maatwerk te kunnen bieden. 24-uurszorg biedt daklozen naast een slaapplek ook een verblijfplaats voor overdag. Vanuit deze opvang worden daklozen zo snel mogelijk gemotiveerd tot vervolgstappen. Daarnaast komen er plaatsen waar kandidaten op adem kunnen komen. De cliënt wordt ondersteund op alle leefgebieden; wonen, activering/werk, een ondersteunend netwerk en financiën. Deze aanpak is een concretisering van de nieuwe visie op maatschappelijke opvang waarmee de gemeenteraad van Eindhoven in november 2019 instemde.

Mathildelaan
Wethouder Renate Richters (zorg en welzijn) is erg tevreden met de uitkomst van de aanbesteding, de gedeelde visie en gerichte samenwerking van de betrokken organisaties: ‘'Ik vind het fijn dat we nu eindelijk per 1-1-2021 afscheid kunnen nemen van de nachtopvang aan de Mathildelaan als reguliere opvanglocatie. Een langgekoesterde wens van mij gaat daarmee in vervulling, want dat is geen locatie waarin mensen de benodigde rust kunnen vinden om daarna te proberen hun leven weer op de rails te krijgen''. 

Meer dan vangnet 
De nieuwe aanpak is nodig omdat de problematiek rondom dak- en thuislozen in Nederland de afgelopen jaren is gewijzigd. Het aanbod ‘one-size-fits-all’ sloot niet meer voldoende aan bij de uiteenlopende ondersteuningsbehoeften van daklozen. Daarnaast zijn de ideeën over zorg en ondersteuning in Nederland de laatste jaren veranderd. Naast het bieden van een vangnet, is het uitgangspunt om mensen maatwerk te bieden en indien mogelijk te activeren, zodat zij zo snel mogelijk de regie op hun leven weer terugkrijgen. Daarin zijn nauwe betrokkenheid en een persoonlijke aanpak die past bij de mogelijkheden van een cliënt belangrijk om tot een succesvol resultaat te komen.

Snelle doorstroom
Het vertrekpunt van de ondersteuningsaanpak vanaf 2021 is een ‘snelle doorstroom’ voor diegenen voor wie dat haalbaar is. Mensen zijn beter en sneller in beeld waardoor ze sneller met een passend aanbod op maat geholpen kunnen worden. De opvang is voor hulpverleners en daklozen een centrale plek. Hier komen verschillende functies samen, zoals: inloop, laagdrempelige hulpverlening, hulp bij financiën, informatie over uitkeringen en werk.

Maatwerk
Participatie in de vorm van werk (betaald of vrijwillig) staat centraal in de ondersteuning van dak- en thuislozen vanaf 2021. Hierbij is nadrukkelijk een aanpak op maat nodig om te onderzoeken wat iemands kwaliteiten zijn en welke vorm van werk/activering het beste past. Streven is om mensen die dakloos zijn, binnen twee weken een passende woonplek te bieden en te begeleiden naar werkactivering, aangevuld met de juiste begeleiding gericht op zelfstandigheid. Preventie en nazorg  zijn belangrijke onderdelen van de ondersteuning, om te voorkomen dat mensen dakloos worden of terugvallen. Vanzelfsprekend is er ook begeleiding voor mensen die niet of nog niet aan het werk kunnen.

Deel artikel

Elke maand als eerste de krant in je inbox?
<< MAILCHIMP FORM? >>

Krant online lezen?
Volg ons
Adverteren?
Bel naar 040-8431216 voor meer informatie