EINDHOVEN, VELDHOVEN, GELDROP,
MIERLO & SON EN BREUGEL

Reactie Eindhoven Airport op ontwerp-Luchtvaartnota

“De koers om op weg te gaan naar een duurzame luchtvaart waarbij voor de regionale luchthavens de rol voor de eigen regio voorop staat, steunen wij volledig." Reactie Eindhoven Airport op ontwerp-Luchtvaartnota Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft vandaag de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 gepubliceerd. Hierin wordt het langetermijnbeleid voor de luchtvaart geschetst. Duurzaamheid en hinderbeperking hebben in de nota een prominente rol gekregen. Eindhoven Airport ziet in de uitgangspunten van de Luchtvaartnota een bevestiging dat de weg die zij reeds eerder is ingeslagen de juiste is.Algemeen directeur Roel Hellemons van Eindhoven Airport: “De koers om op weg te gaan naar een duurzame luchtvaart waarbij voor de regionale luchthavens de rol voor de eigen regio voorop staat, steunen wij volledig. Wij willen onze regio nóg beter maken. Deze koers hadden wij al ingezet en ligt helemaal in lijn met de aanbevelingen uit het advies van Pieter van Geel naar aanleiding van de Proefcasus Eindhoven Airport. Wij hebben ons aan deze aanbevelingen gecommitteerd en houden hier aan vast voor de toekomst. Wij zien de ontwerp-Luchtvaartnota als een bevestiging voor deze ingezette koers.”De versterking van de rol van Eindhoven Airport voor de Brainportregio, een technologische topregio en één van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie, is mede van belang om de (schaarse) luchthaven capaciteit in Nederland zo effectief mogelijk te benutten. Hellemons: “Hinderbeperking, duurzaamheid en de kwaliteit voor de leefomgeving zijn belangrijke pijlers voor de toekomst van de luchtvaart. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat de kwaliteit van het netwerk op Eindhoven nog beter gaat aansluiten bij de wensen en behoeften van de Brainportregio. Die opdracht lag er al en wordt bevestigd in de ontwerp-Luchtvaartnota. Hier gaan we vol voor.” View full press release
Elke maand als eerste de krant in je inbox?
<< MAILCHIMP FORM? >>

Krant online lezen?
Volg ons
Adverteren?
Bel naar 040-8431216 voor meer informatie