EINDHOVEN, VELDHOVEN, GELDROP,
MIERLO & SON EN BREUGEL

Resultaten tweede meting impact corona op Eindhovenaren

Inwoners van Eindhoven voelen zich over het algemeen rustig onder de corona-epidemie. Dat blijkt uit de tweede meting die via het gemeentelijke Digipanel is uitgevoerd naar de maatschappelijke impact van het coronavirus op haar inwoners. De tweede meting is kort na de persconferentie van 21 april uitgevoerd, er hebben ruim 4000 Eindhovenaren aan mee gedaan. Dat is een zeer hoge respons, zeker voor een vervolgpeiling. Eenzaamheid onder met name jongeren en anderstaligen blijft een aandachtspunt. Inwoners maakten zich al zorgen over ouderen en de gevolgen voor de economie, maar nu ook over de duur van de crisis en de mate waarin andere mensen zich niet aan de maatregelen en adviezen houden. Opvallend is ook dat bijna de helft van de Eindhovenaren de afgelopen twee weken minder kijkt naar nieuws en actualiteitsprogramma's over corona. Iets meer rust en iets minder aangedaan Als we vragen hoe mensen zich voelen, gaven Eindhovenaren tijdens de eerste meting vooral aan zich bezorgd te voelen door de huidige situatie. Dit aandeel ligt twee weken later beduidend lager. We zien dat mensen zich met name rustiger zijn gaan voelen (55%). Het lijkt erop alsof de meeste inwoners wennen aan de nieuwe situatie. Ze zijn ook minder aangedaan dan twee weken geleden. 75% van de Eindhovenaren beoordeelt zijn of haar tevredenheid met het leven hetzelfde als bij de eerste meting. Maar bijna 1 op de 5 is nu minder tevreden over het leven dan twee weken geleden. 16% geeft aan zich eenzamer te voelen dan twee weken geleden. Jongeren (en anderstaligen) voelen zich naar verhouding nog vaak eenzaam of alleen. Een deel van hen ook meer dan twee weken geleden. (Versoepeling van) adviezen en maatregelen De meeste Eindhovenaren volgen de adviezen en maatregelen nog steeds op, maar we zien wel dat het aandeel dat dat altijd doet, gedaald is in vergelijking met twee weken geleden. Het ziet er naar uit dat men iets soepeler is geworden. Ongeveer 70% van de Eindhovenaren vindt het goed dat enkele maatregelen, zoals benoemd tijdens de persconferentie van 21 april, zijn versoepeld. Eindhovenaren die van mening zijn dat andere maatregelen versoepeld konden worden, denken dan vooral aan de sluiting van kappers, nagelsalons en schoonheidsspecialisten. Uit de andere antwoorden blijkt vooral dat mensen graag zien dat de maatregelen ten aanzien van de sluiting van musea, bibliotheken en bioscopen en golf- en tennisbanen versoepeld worden. Meer informatie De resultaten van de tweede peiling staan op www.eindhoven.nl/onderzoekcorona. Vergelijkingen met andere Brabantse gemeenten zijn te vinden op www.brabant.nl/subsites/corona/impact-monitor Bestuur en BeleidStad en WonenInkomen, Zorg en Onderwijs
Elke maand als eerste de krant in je inbox?
<< MAILCHIMP FORM? >>

Krant online lezen?
Volg ons
Adverteren?
Bel naar 040-8431216 voor meer informatie