EINDHOVEN & VELDHOVEN

Alzheimer Café Eindhoven maandag 18 februari in het Daf Museum

Alzheimer Café Eindhoven – Gedrag en dementie

Het Alzheimer Café Eindhoven heeft iedere derde maandag van de maand een informele avond voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers, hulpverleners en belangstellenden. In verband met de verbouwing van het DAF museum is 18 februari even de laatste caféavond. We starten dan weer op 20 mei 2019!

 

Invulling van de café-avond op 18 februari

Voor elke caféavond wordt een spreker uitgenodigd die door de gespreksleider van die avond een half uur geïnterviewd wordt over een bepaald onderwerp. Op 18 februari zal dat gaan over gedrag en dementie. 

Bij dementie denkt men vaak aan een achteruitgang van het geheugen. Echter, ook het gedrag of het karakter van iemand met dementie kunnen door de ziekte veranderen. Zo kan er bijv. sprake zijn van impulsiviteit of juist moeizaam in actie komen, somberheid of angstig gedrag. Het vraagt van de omgeving vaak een andere manier van omgaan met iemand met dementie en veranderend gedrag. Hoe ontstaan deze veranderingen in gedrag of karakter, en hoe ga je daar mee om?

 

Onderwerpen vanaf 20 mei 2019

Het komende seizoen hebben we weer een aantal interessante onderwerpen op elke derde maandag van de maand (met uitzondering van de maanden maart en april). Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De zaal is vanaf 19.00 open, het programma begint om 19.30uur.

 

Het programma voor de komende maanden:

18 febr.  Gedrag en dementie

18 mrt.   GEEN ALZHEIMER CAFE!!!!  Ivm verbouwing DAFmuseum

15 apr.   GEEN ALZHEIMER CAFE!!!!  Ivm verbouwing DAFmuseum

20 mei    Humor en dementie 

17 juni    Pijn en dementie

Mensen die iets hebben met dementie ontmoeten elkaar in het Alzheimer café

DAF museum - Tongelresestraat 27 - 5613DA Eindhoven
Vrij entree – café open vanaf 19.00 uur

Contactadres; Thea Sturme, 040-2158000
Kijk voor meer info op onze website: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant


Elke maand als eerste de krant in je inbox?
<< MAILCHIMP FORM? >>

Krant online lezen?
Volg ons
Adverteren?
Bel naar 040-8431216 voor meer informatie