EINDHOVEN & VELDHOVEN

140 nieuwe woningen in Drents Dorp

140 nieuwe woningen in Drents Dorp
Bouwversnelling door samenwerking Woonbedrijf, SDK Vastgoed en gemeente Eindhoven

Woonbedrijf, SDK Vastgoed (VolkerWessels) en gemeente Eindhoven hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om het gebied in Drents Dorp, omringd door Landgoed De Wielewaal en Strijp-R, te ontwikkelen tot een woongebied. Het plan bestaat uit circa 140 woningen, waarvan een derde socialehuurwoningen, een derde middeldure koop- en huurwoningen en een derde duurdere koopwoningen. De verwachting is dat de bouw van de woningen eind 2020 start.

Bouwen naar behoefte
Met het Bouwoffensief wil de gemeente - naast versnelling van de woningbouw - dat er gebouwd wordt waar op dit moment het meest behoefte aan is: woningen die bereikbaar zijn voor lage middeninkomens, middeldure huurwoningen en socialehuurwoningen. Met Woonbedrijf en SDK Vastgoed is een woningbouwprogramma samengesteld dat hierop aansluit.

Woonbedrijf bouwt kleine socialehuurappartementen, met een huurprijs onder 607 euro, voor kleine huishoudens uit de wijk Drents Dorp. SDK Vastgoed bouwt middeldure huurappartementen, die ook bedoeld zijn voor kleine huishoudens, met een huurprijs vanaf 710 euro tot maximaal 825 euro. Dit is de huurprijs van middeldure huurwoningen waar in Eindhoven het meest behoefte aan is. Met SDK Vastgoed is afgesproken dat deze huurwoningen ten minste 15 jaar beschikbaar blijven voor deze doelgroep.

SDK Vastgoed bouwt ook koopwoningen voor gezinnen. Een klein deel van de koopwoningen heeft een maximale verkoopprijs tot 345.000 euro VON. Het overige deel bestaat uit eengezinswoningen in het duurdere segment (boven 345.000 euro v.o.n.). Deze woningen grenzen aan Landgoed De Wielewaal.

Doorstroming op de woningmarkt
De nieuwe woningen zorgen voor doorstroming op de Eindhovense woningmarkt. Woonbedrijf en SDK Vastgoed gaan zich hiervoor inspannen. Woonbedrijf wijst de socialehuurwoningen toe aan kleine huishoudens uit de wijk Drents Dorp, zodat doorstroming binnen deze wijk ontstaat.

Kwaliteit en duurzaamheid
In de samenwerkingsovereenkomst staat ook de gezamenlijke doelstelling om het gebied te ontwikkelen tot een buurt waarin groen en duurzaamheid belangrijke thema’s zijn. Deze afspraken worden in het vervolgtraject verder concreet gemaakt.

Informatieavond
Donderdag 14 februari organiseren Woonbedrijf, SDK Vastgoed en gemeente Eindhoven een inloopavond voor geïnteresseerden. Tijdens deze avond zullen zij de plannen toelichten. De inloopavond wordt gehouden van 19.30 tot 21.30 uur in De Bron, Elburglaan 51.


Elke maand als eerste de krant in je inbox?
<< MAILCHIMP FORM? >>

Krant online lezen?
Volg ons
Adverteren?
Bel naar 040-8431216 voor meer informatie